Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home5/environmentyou/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89

Фонд за регионално развитие на Централна Македония

Фондът за регионално развитие на Централна Македония е създаден през 1997 г., като по онова време е под надзора на Министерството на вътрешните работи. От 2011 г. Фондът е под юрисдикцията на Региона на Централна Македония.

Фондът е частноправно юридическо лице, управлявано от Управителен съвет (УС), съставен от девет члена, чийто президент е губернаторът на Региона на Централна Македония. Останалите членове на Управителния съвет са генерални директори от Региона на

Централна Македония, представители на политическите партии, участващи в Регионалния съвет и представители на местните Търговски палати и Местния работнически съюз.

Aim & Competences

Фондът за регионално развитие на Централна Македония отговоря за редица задачи, които включват следното:

  • Управление на финансирането, свързано с Програмата за публични инвестиции на Република Гърция; управление на средства, предоставени от публични органи, юридически лица, програми на Европейския съюз и други програми на международни организации, свързани с регионалните, местните и пространствените програми за развитие, които се реализират в Региона на Централна Македония
  • Извършване на проверка, оторизиране и изплащане на разходи, направени от Региона на Централна Македония и други органи в региона, които са включени в Националната стратегическа референтна рамка 2014-2020 (НСРР 2014-2020)
  • Предоставяне на техническа помощ, ноу-хау и финансиране за интегрирано разработване на изследвания и проучвания, позволяващи ефективно изпълнение на програмите за Региона на Централна Македония
  • Изпълнение на проекти, финансирани от ЕС
  • Сътрудничеството с Региона на Централна Македония при подготовката и подаването на предложения за проекти, финансирани от ЕС

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт