Консорциум

Стратегическото партньорство е създадено на базата на експертния опит и разнообразните дейности на членовете на консорциума, като всеки партньор допринася с допълнителни знания, свързани с реализацията на проекта. Кратко описание на членовете на обединението е направено по-долу.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт