Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home5/environmentyou/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89
  • Ελληνικά
  • Български
  • English (United Kingdom)

Аграрен университет – Пловдив

Аграрният университет в Пловдив (АУ) е създаден през 1945 г. като национален център за селскостопанска наука и образование в България. АУ разпространява знания, съхранява и обогатява традициите в българското земеделие.

Университетът е оборудван с модерни изследователски лаборатории, експериментални и демонстрационни полета и оранжерии, лекционни зали, компютърни зали и библиотеки, спортни зали и игрища. АУ осигурява образование за придобиване на бакалавърска, магистърска и докторска степен, както и следдипломно обучение през целия живот за повишаване на квалификацията на професионалистите. Български и чуждестранни

студенти могат да учат както в редовна, така и на задочна форма на обучение в следните специалности: агрономство, растителна защита, животновъдство, агроекология, градинарство и лозарство, селскостопанска икономика, агротуризъм и др.

Аграрният университет е сред първите български университети, удостоени с харта „Еразъм“ още през 1999 г. с присъединяването на страната към програма „Сократ / Еразъм“. През 2007 г. университетът получи разширена харта за Еразъм, която дава възможност на студентите да участват в международни практически стажове. През 2014 г. университетът се присъедини към програмата Еразъм + с широка мрежа от контакти с почти всички европейски страни. В наши дни университетът има подписани двустранни споразумения с над 80 висши учебни заведения и компании. AUP участва в международни образователни и изследователски проекти и проекти, финансирани от национални и транснационални оперативни програми на ЕС.

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт