Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home5/environmentyou/public_html/plugins/system/helix3/core/classes/menu.php on line 89
  • Ελληνικά
  • Български
  • English (United Kingdom)

Еврорегион Нестос – Места

Еврорегионът (площ: 5 651 кв. км, население: 230 000 души) обхваща префектура Драма в региона Източна Македония и Тракия в Гърция и област Благоевград в България. Структурата на Еврорегион Нестос – Места се състои от две административни единици, съответно от българска и от гръцка страна. Еврорегионът е създаден през 1992 г. и е регистриран в двете страни под формата на неправителствени организации с нестопанска цел в съответствие с националното законодателство на всяка страна. 

Целта, която Еврорегион Места – Нестос си е поставил, е да поощрява и насърчава регионалните партньорства, да подпомага обмена на опит между институциите, стопанските субекти и културните организации. За да постигне целите си, организацията разчита на местните институции, които демонстрират традиционния дух на солидарност, който се проявява във времена на криза. 

Целта на бъдещите дейности включва укрепване на партньорството и проучване на възможността за създаване на Европейска група за териториално сътрудничество. Двете страни са разработили и приели обща стратегия за действие. Тя изисква прилагането на определени дейности, категоризирани в шест

основни области, които са в процес на постоянно развитие, както следва:

  • Област на дейност А: Комуникация, обмен на информация и работа в мрежа
  • Област на дейност Б: Транспорт и инфраструктура на икономическото сътрудничество
  • Област на дейност В: Туризъм и развлечения
  • Област на дейност Г: Култура и общество
  • Област на дейност Д: Околна среда и земеделие
  • Област на дейност Е: Трансфер на технологии

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт