Καλωσόρισες στο

Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019
Image

EnvironmentYou- Environmental Management Enhancement by Youth-run SME

Το έργο EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στις επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ στόχος θα είναι αυτές που τις διαχειρίζονται νεότεροι άνθρωποι στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας και οι οποίες επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες.
 
Το έργο EnvironmentYou ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2019 και η υλοποίηση θα διαρκέσει δύο χρόνια, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014 -2020».

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το έργο EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs εστιάζει στην ανάπτυξη ειδικά σχεδιασμένων διαδικασιών προώθησης και οργάνωσης, με στόχο την επιτυχή διάδοση και την αποτελεσματική εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Environmental Management System/EMS) στις επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ στόχος θα είναι αυτές που τις διαχειρίζονται νεότεροι άνθρωποι στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας - Βουλγαρίας και οι οποίες επικεντρώνονται σε γεωργικές δραστηριότητες.
Image

Εταιροι

Η στρατηγική συνεργασία των εταίρων καθορίστηκε με βάση την εμπειρογνωμοσύνη και τις διαφορετικές δραστηριότητες τους, καθώς κάθε εταίρος φέρνει μια συμπληρωματική γνώση που σχετίζεται με το έργο. Μια σύντομη περιγραφή των εταίρων είναι διαθέσιμη παρακάτω.
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Hottest News

 

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας