Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998, μετά από μεγάλη και μακρόχρονη προσπάθεια των νεολαιών των πολιτικών κομμάτων και των κοινωνικών οργανώσεων νέων της χώρας. Το Ε.ΣΥ.Ν. είναι ανεξάρτητη, μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική ομοσπονδία οργανώσεων νέων.

Σήμερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίες πολιτικών κομμάτων και μεγάλο αριθμό μη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της οργανωμένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισμός των δράσεων των οργανώσεων μελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύμφωνα με τον αριθμό των μελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωμένους Έλληνες νέους και νέες.

To Ε.ΣΥ.Ν. αποτελεί τον επίσημο εκπρόσωπο της ελληνικής Νεολαίας στο εξωτερικό και το συνομιλητή της κυβέρνησης στο εσωτερικό επίπεδο. Είναι η επίσημη εθνική δομή νεολαίας της χώρας μας. Στο εξωτερικό εκπροσωπεί την Ελληνική Νεολαία συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας, στο Μεσογειακό Φόρουμ Νεολαίας, στο Διεθνές Συμβούλιο Γαλλόφωνης Νεολαίας, στη Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε., στο Συμβούλιο Νεολαίας της UNESCO. Οι οργανώσεις-μέλη του Ε.ΣΥ.Ν. το καθιστούν ένα από τα μεγαλύτερα και αντιπροσωπευτικότερα στην Ευρώπη.

Το Ε.ΣΥ.Ν. ξεπερνά τις πολιτικές, ιδεολογικές και κοινωνικές αγκυλώσεις προκειμένου να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Με στόχο τη συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων για θέματα που τους αφορούν, το Ε.ΣΥ.Ν. υλοποιεί εργαστήρια, συνέδρια, πολιτιστικά και άλλα προγράμματα, σεμινάρια και δράσεις που στοχεύουν άμεσα τους νέους.

Το Agricultural University of Plovdiv (AUP) ιδρύθηκε το 1945 ως «Εθνικό Κέντρο για τη Γεωργική Επιστήμη και την Εκπαίδευση» στη Βουλγαρία. Αποτελεί κορυφαίο θεσμό για την ανάδειξη των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, την επιστήμη και την εκπαίδευση. 

Το Πανεπιστήμιο είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα ερευνητικά εργαστήρια, χώρους πειραμάτων και επίδειξης, θερμοκήπια, αίθουσες διαλέξεων, αίθουσες υπολογιστών και βιβλιοθήκες, αθλητικές αίθουσες και παιδότοπους. Παρέχει προγράμματα σπουδών για την απόκτηση πτυχίων BSc, MSc και PhD καθώς και σειρά μεταπτυχιακών προγραμμάτων δια βίου μάθησης (LLL) για την ενίσχυση των προσόντων των επαγγελματιών. Βούλγαροι και αλλοδαποί φοιτητές εγγράφονται ως φοιτητές πλήρους και μερικής απασχόλησης με σκοπό την απόκτηση πτυχίων στους τομείς της αγρονομίας, φυτοπροστασίας, κτηνοτροφίας, αγροοικολογίας, κηπουρικής και αμπελουργίας, γεωργικής οικονομίας, αγροτουρισμού κ.λπ.

Το Agricultural University of Plovdiv (AUP) συγκαταλέγεται μεταξύ των πρώτων Βουλγαρικών Πανεπιστημίων που τους απονεμήθηκε Χάρτης Erasmus ήδη από το 1999, με την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα Socrates/Erasmus. Το 2007, το Πανεπιστήμιο έλαβε έναν εκτεταμένο Χάρτη Erasmus, που επιτρέπει στους φοιτητές να πραγματοποιήσουν σπουδές και πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Το 2014, το Πανεπιστήμιο εντάχθηκε στο πρόγραμμα Erasmus + με ένα σημαντικό δίκτυο επαφών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα, το Πανεπιστήμιο έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες με περισσότερα από 80 ιδρύματα και φορείς τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης. Τέλος, υλοποιεί διεθνή εκπαιδευτικά και ερευνητικά έργα, καθώς και έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικά και διακρατικά επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ.

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Στοιχεία επικοινωνίας