Διά ζώσης Διεθνή Επίσκεψη Ανταλλαγής (International Exchange Visit) διοργάνωσε  στη Θεσσαλονίκη το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου “EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs”, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας INTERREG VA «Greece-Bulgaria 2014-2020».

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ENVIRONMENTYOU

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του έργου EnvironmentYou – Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής  Συνεργασίας INTERREG VA “Greece-Bulgaria 2014-2020”, διοργάνωσε διά ζώσης τέσσερα (4) εργαστήρια δικτύωσης (networking workshops) στη Θεσσαλονίκη.

Στα εργαστήρια συμμετείχαν προσωπικό επιχειρήσεων που ανήκουν στον αγροτικό ή σε συναφείς κλάδους, φοιτητές/σπουδαστές από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Επαγγελματικές Σχολές, καθώς και νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό κλάδο.

The Association for Regional Social and Economic Development of Haskovo, in the framework of the project "EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs" which is part of the European Territorial Cooperation program Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" and focuses on the development of specially designed promotion procedures and with the aim of the successful dissemination and effective implementation of the Environmental Management System (EMS) in agricultural enterprises, successfully organized the fourth face-to-face International Study Visit in Haskovo on 29.09-01.10/2021.  

The Youth forum 21st Century Association of Smolyan, in the framework of the project "EnvironmentYou - Environmental Management Enhancement by Youth-runed SMEs" which is part of the European Territorial Cooperation program Interreg V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020" and focuses on the development of specially designed promotion procedures and with the aim of the successful dissemination and effective implementation of the Environmental Management System (EMS) in agricultural enterprises, successfully organized the third face-to-face International Study Visit in Smolyan on 23-25 / 09/2021. 

Page 2 of 4

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Contact Info