Встъпителна среща по проекта EnvironmentYou!

Previous Next

Дейностите по проекта започнаха с встъпителна среща между партньорите, проведена в град Драма на 5 и 6 август 2019 г. в офисите на Еврорегион Нестос – Места. В срещата участваха представители на всички членове на консорциума, които имаха възможността да се запознаят и да представят своите организации. В допълнение, партньорите обсъдиха целите на проекта, дейностите, ролята на всеки партньор и очакваните резултати. Бъдещите дейности по проект EnvironmentYou ще бъдат представени скоро, така че очаквайте новини!

 

Environmental Management Enhancement by Youth-run SMEs

“This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of the Hellenic National Youth Council and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat”.

Данни за контакт